Učenicima i nastavnicima sretan početak nove školske godine..

Početak nove školske godine

Škola

Uz intoniranje himne naše jedine države Bosne i Hercegovine 02.09.2019.

počela je nova školska 2019/20.      
Učenicima i nastavnicima sretan početak nove školske godine..