OSOBLJE

UPOSLENICI ŠKOLE

MEDISA MUHIĆ

Medisa Muhić, direktorica

Nastavnici predmetne nastave

Zehrina Vrtagić

Bosanski jezik i književnost

Mersiha Mulavdić

Bosanski jezik i književnost

Nerminka Makanović

Bosanski jezik i književnost

Nermina Brčaninović

Engleski jezik

Selma Fehrić

Engleski jezik

Seida Šabanović

Engleski jezik

Almedina Aljić

Njemački jezik

Adila Jusić

Turski jezik

Mirzeta Džizić

Matematika

Avdul Šabotić

Matematika

Muhamed Goletić

Likovna kultura

Samila Bojagić

Muzička kultura

Halil Ramić

Biologija

Bajro Vrtagić

Geografija/Historija

Muhamed Vrtagić

Geografija/Historija

Senaid Muhić

Fizika

Asim Salihović

Hemija

Mirnesa Murić

Informatika

Nedžad Karić

Tehnička kultura/Informatika

Šefik Tursunović

Tehnička kultura

Seudin Selić

Islamska vjeronauka

Ševal Mahmutović

Islamska vjeronauka

Selver Ćatić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Nastavnici razredne nastave

Razija Klopić

Aljo Salihović

Asmira Musić

Amira Čičkušić

Emina Šahbegović

Zarfa Nišić

Dženeta Muminović

Semina Bojić

Vanesa Pepić

Emina Salihović

Hurija Kamenjaković

Selma Šljivić

Meliha Skejić

Nermina Mušić

Muhamed Selić

Alma Mahmutović

Adil Ahmetović

Sifeta Jašarević

Vannastavno osoblje

Nermin Čaušević

Sekretar

Edina Goletić

Pedagogica

Senada Muhić

Bibliotekar

Azra Bulić

Računovodstveni radnik

Salih Salihović

Domar/Ložač

Ramo Ćasurović

Domar/Ložač

Zijad Ćasurović

Higijeničar

Selvina Nukić

Higijeničar

Hajrija Mujčinović

Higijeničar

Ibrahim Mešanović

Higijeničar

Šeherzada Noćajević

Higijeničar/Ložač

Aiša Mušanović

Higijeničar/Ložač