O ŠKOLI

JJKKK

Osnovni podaci o školi

Javna ustanova Osnovna škola “Gračanica” u Gračanici izrasla je od četverorazredne škole “9. maj Svojat” koja je osnovana 1962, centralizacijom samostalnih osnovnih škola “Tupković” i “Gračanica”

Od 1973. godine škola je djelovala u sastavu radne organizacije osnovnog i predškolskog obrazovanja Živinice a od 1992 godine kao Javna ustanova Osnovna škola “Gračanica”

Škola u svom sastavu pored matične škole ima i tri područne skole:

Područna škola “Tupković”

Područna škola “Gračanica”

Područna škola “Svojat”

Ove škole prihvataju učenike iz naseljenih mjesta Repuh, Tupković, Gračanica, Zelenika, Svojat, G.Lukavica.

Škola koja je smještena u Gračanici kao matična udaljena je od općine Živinice 16km

Područna škola “Svojat” udaljena je od matične škole 4km dok je područna škola “Tupković” udaljena 2km.

Ispred škole lijepo uređen park sa klupama na kojima učenicičesto provode vrijeme.

ispred sve tri škole je asvaltiran školski poligon koji se koristi za sportske aktivnosti sa učenicima