Konkurs za školsku 2019/20 godinu.

Konkurs za školsku 2019/20 godinu.

Škola

Uposlenici koji su primljeni u radni odnos u školskoj 2019/20 godini.

Bosanski jezik i književnost

Amira Halilbašić

Engleski jezik

Selma Šmigalović

Engleski jezik

Naida Alihodžić

Turski jezik

Adila Jusić

Matematika

Edin Goletić

Tehnička kultura/Informatika

Senada Mešić

Tjelesni odgoj

Selver Ćatić

Tjelesni odgoj

Mesud Smajlović

Razredna nastava

Meliha Skejić

Higijeničar

Selvina Nukić